1

ثبت شرکتها - An Overview

News Discuss 
در نهایت هم متقاضی بایستی اسنادی مانند اظهارنامه شرکت، شرکت‌نامه شرکت، اساسنامه مصوب شرکت، اقرارنامه اعضای شرکت و… سایر اسناد مرتبط را در سامانه آپلود کرده و ثبت کند تا کد رهگیری ثبت نام اینترنتی را دریافت کند. ماده‌های بسیاری برای ثبت علامت تجاری تعریف شده‌اند که باید توسط متقاضیان https://privatebookmark.com/story14866790/a-simple-key-for-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-unveiled

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story